سلام به دوستان عزیزم. در این پست تصمیم دارم متن ترانه رهایی را منتشر کنم. با تشکر از تمامی کسانی که در این راه به بنده لطف دارند. ترانه   متن