شاخه گل مریم تقدیم به شما عریزان ، ممنون از عزیزان بابت بازخوردها و قوت قلبی که در این کار به بنده منتقل کردند و تشکر ویژه از دوستان بابت

 

یک اسم توی دفترش خط خورد
چشمای سردی که اونوکم داشت
عکسی که دردش رو نمیفهمید
از لای کتاب حافظش برداشت
اینبار توی کافه ای خلوت
یک قهوه از موهای او نوشید
دستای عکسش رو گرفت محکم
شک داشت اما چشمشو می بوسید
مردی که تنهاییش سُر میخورد
از روی فریادی که خش داره
کوبید مشتش رو نمی فهمید
دیوار عکس،طاقت نمیاره
دنیا‌ هی دور سرش چرخید
تا از ترافیک نگاش رد شد
یه داد بی جون میکشه ذهنش
این بار حالش از خودش بد شد
این مرد خیلی وقته نمی خنده
یه شاخه مریم مونده توو دستش
از خشکیه برگاش میگیره
قلبی که جاموند اینور عکس