چای سرد با کمک دوستان نهایی شد و تقدیم به شما، امیدوارم که لذت ببرید. ضمناً وب سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید.

 

متن ترانه :

تقسیم میشه دنیام دیوار پشت دیوار
موزیک شاخه مریم تکرار روی تکرار
دستات توی دستام،نگات روی لبهام
سیگار خسته از من،هی پک زدن به اصرار
وحشی شده تمام منظومه های ذهنم
نبض جهان همینجاس توو خلسه های بیمار
این چای سرد میشه (۱_باز استکان دیگه)(۲_فنجون داغ دیگه)
موج سکوتی از تو تغییر کردی اینبار
دف میزنه به جای تنظیم سیم گیتار
یه سایه خواب میره_ یه سایه روی شونت
مدیونِ تو شده ماه،توو لحظه های دیدار